2013/07/11

Thông báo nhập học K2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2013 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC K2013

Viện Môi trường và Tài nguyên xin thông báo Kế hoạch nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học của lớp Cao học và NCS K.2013 như sau:
  • Ngày nhận giấy báo trúng tuyển: từ ngày 15/7/2013 – 31/7/2013 tại Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên (thí sinh nhớ mang theo phiếu báo dự thi hoặc chứng minh nhân dân).
  • Làm thủ tục nhập học: 8g30 ngày 13/9/2013 tại Phòng học 3

Các thí sinh không trúng tuyển nhưng có điểm thi Anh văn từ 50 trở lên nhận chứng chỉ Anh văn từ ngày 15/7/2013 – 31/7/2013 tại Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên.KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. GVC. Chế Đình Lý

No comments:

Post a Comment