2013/07/11

Danh sách thí sinh nhận giấy chứng nhận ngoại ngữ đợt 1 năm 2013

DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ ĐỢT 1 NĂM 2013 

TT SBD Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi tiếng Anh
1 1019 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 28/10/1989 Gia Lai 52
2 1021 Bùi Việt Nam 24/4/1987 Ninh Bình 67
3 1028 Trương Thị Minh Hạnh Nữ 31/5/1984 TP. Hồ Chí Minh 51
4 1032 Nguyễn Văn Hiệp Nam 15/01/1966 Thái Bình 52
5 1047 Lương Lê Lâm Nam 25/5/1989 Lâm Đồng 52
6 1085 Dương Thụy Quỳnh Như Nữ 22/9/1984 TP. Hồ Chí Minh 75
7 1100 Vũ Nguyễn Hồng Phương Nữ 31/12/1988 TP. Hồ Chí Minh 59
8 1104 Đoàn Tuấn Quý Nam 10/12/1989 TP. Hồ Chí Minh 54
9 1108 Lê Thanh Tân Nam 11/01/1985 Bến Tre 51
10 1113 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/10/1986 TP. Hồ Chí Minh 52
11 1145 Phạm Thị Vân Nữ 09/9/1987 Bình Định 54
12 1150 Nguyễn Huy Nam 22/7/1977 TP. Hồ Chí Minh 65
13 2156 Trần Nguyễn Minh Châu Nữ 29/06/1990 Cà Mau 60
14 2187 Cát Thị Minh Trâm Nữ 05/10/1984 TP. Hồ Chí Minh 50
Danh sách này có 14 thí sinh.

No comments:

Post a Comment