2011/09/16

Hồ sơ đề nghị cấp bằng thạc sĩ

Sau khi hoàn thành bảo vệ luận văn, học viên cần phải nộp toàn bộ thuyết minh luận văn (01 bản in và 02 bản điện tử ghi trên đĩa CD) đã chỉnh sửa theo góp ý của HĐ bảo vệ LV cho Thư viện Viện theo quy cách như sau:
 • Luận văn phải có đầy đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn, 2 cán bộ phản biện, Trưởng phòng chuyên môn, Chủ nhiệm ngành.
 • Nhãn đĩa CD phải theo đúng mẫu quy định: Font chữ Times New Roman (unicode), cỡ chữ 12. 
 • Chất lượng đĩa CD phải đảm bảo sử dụng được và bảo quản trong hộp nhựa cứng
 • Trên đĩa CD bao gồm thuyết minh luận văn; trang thông tin luận văn (theo mẫu), một file ảnh 3x4 của học viên chất lượng tốt.
Sau khi đã nộp thuyết minh luận văn cho Thư Viện, học viên cần nộp cho Phòng Đào tạo hồ sơ đề nghị cấp bằng thạc sĩ bao gồm:
 • 02 bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng, có xác nhận của Thầy hướng dẫn (theo mẫu);
 • 02 Lý lịch khoa học có dán ảnh và xác nhận của cơ quan (theo mẫu);
 • 03 ảnh 3 x4 đựng trong phong bì (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh và phong bì);
 • 02 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);
 • 01 biên nhận nộp Luận văn cho Thư viện Viện;
 • Lệ phí làm bằng tốt nghiệp.
 • Hoàn tất các học phí còn nợ
Ghi chú: 
 • Sau khi nộp đầy đủ các hồ sơ nêu trên, Phòng Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành luận văn cho học viên
Bổ sung:
Bổ sung 2:
 • Trong bản điện tử, đề nghị các bạn ghi rõ tên luận văn bằng tiếng Anh.
Bổ sung 3:
 • Do Google Docs thay đổi cách tải file, nên các bạn dùng file ly lich khoa hoc Unicode.doc (trong file đính kèm) thay cho file cũ (LYLICH-KH.doc) bị lỗi font
Đính kèm

No comments:

Post a Comment