2012/12/27

Thông báo gia hạn nộp đề cương tốt nghiệp cho học viên cao học học kỳ I năm học 2012 - 2013

Theo đơn xin gia hạn nộp đề cương luận văn tốt nghiệp của các học viên Khóa 2011, nay  Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo về việc gia hạn nộp đề cương tốt nghiệp cho học viên cao học học kỳ I năm học 2012 – 2013 như sau:
  • Hạn chót nộp đề cương là ngày 17h00 ngày 26 tháng 02 năm 2013.
  • Lịch bảo vệ đề cương dự kiến từ ngày 04/03/2013 đến ngày 08/03/2013.
  • Những Anh/Chị sau khi được Hội đồng thông qua phải hoàn chỉnh đề cương chỉnh sửa nộp về phòng Đào tạo và hoàn tất lệ phí làm luận văn tốt nghiệp (sau 1 tuần tính từ ngày nhận được biên bản chỉnh sửa), xuất trình biên lai đóng lệ phí thực hiện luận văn cho phòng Đào tạo để phòng Đào tạo có căn cứ trình Ban Lãnh đạo Viện ra quyết định giao đề tài luận văn.
  • Những Anh/Chị bảo vệ đề cương không đạt phải đăng ký lại môn Bảo vệ đề cương.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Viện Môi trường & Tài nguyên.

No comments:

Post a Comment