2012/12/27

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2013

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/2008, và Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05/01/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”, Viện Môi trường & Tài nguyên sẽ tuyển sinh Đào tạo Sau đại học trong nước các chuyên ngành sau đây:

- Đào tạo Thạc sĩ: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
- Đào tạo Tiến sĩ: Kỹ thuật môi trường; Môi trường đất và nước; Độc tố học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

1. Hình thức và thời gian đào tạo:
- Đào tạo tiến sĩ: hệ tập trung 02 năm và không tập trung 03 năm.
- Đào tạo thạc sĩ: hệ bán thời gian 02 năm (người học có thể đăng ký học các buổi tối trong tuần hoặc các ngày cuối tuần).

2. Điều kiện dự thi:
Thi Cao học: Người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ĐH gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Người tốt nghiệp ĐH chính quy loại giỏi trở lên đúng ngành, chuyên ngành dự thi, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ được xét tuyển thẳng.
Thi Nghiên cứu sinh: Thí sinh tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngành học phù hợp với chuyên ngành dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức.

3. Các môn thi tuyển: Cơ bản, Cơ sở, Ngoại ngữ (đ/v Cao học); Xét tuyển đề cương và Ngoại ngữ (đ/v thí sinh dự thi NCS đã có bằng thạc sĩ); Các trường hợp được công nhận đạt trình độ ngoại ngữ đầu vào sẽ theo quy định hiện hành của ĐHQG – HCM. Các thí sinh dự thi NCS chưa có bằng thạc sĩ thì phải thi thêm các môn Cơ bản và Cơ sở.

4. Hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi cao học bao gồm: Đơn xin dự thi (theo mẫu), Lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương), 01 bản sao bằng TNĐH (có công chứng), Bảng điểm đại học (có công chứng), Bảng điểm các môn bổ túc kiến thức (nếu phải học BTKT), chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), phiếu khám sức khỏe, Giấy giới thiệu của cơ quan công tác (nếu là cán bộ được cử đi học), 1 bản sao CMND (có công chứng), 03 ảnh 2 x 3. Một bộ hồ sơ dự thi NCS: như hồ sơ dự thi cao học và thêm 01 bản sao bằng Thạc sĩ, Bảng điểm cao học (có công chứng), Đề cương nghiên cứu, Giấy đồng ý của CBHD, Giấy giới thiệu của 02 nhà khoa học, các bài báo khoa học đã công bố. Thí sinh dự thi NCS nộp 02 bộ hồ sơ.

5. Thời gian ôn tập và thi tuyển:
- Thời gian đăng ký học bổ túc kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/12/2012.
- Thời gian dự kiến khai giảng các môn bổ túc kiến thức: 02/01/2013
- Thời gian đăng ký ôn tập các môn thi tuyển: từ ngày 02/01/2013 đến 31/01/2013.
- Thời gian dự kiến khai giảng học ôn tập: 18/02/2013
- Ngày thi tuyển: vào tháng 5/2013 theo lịch thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.
- Thời gian phát hành và nộp hồ sơ dự thi từ tháng: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/4/2013 tại phòng Đào tạo. (Thí sinh có thể download hồ sơ dự thi trên website của Viện)

6. Lệ phí dự thi: 100.000đ/môn, Bảo vệ đề cương: 200.000đ/đề cương (đ/v NCS)

7. Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ
Thông tin tuyển sinh chi tiết: xem tại đây
Thông tin chi tiết về hồ sơ tuyển sinh và download hồ sơ: xem tại đây

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI ĐỊA CHỈ:

Phòng Đào tạo -Viện Môi trường & Tài Nguyên -Đại học Quốc gia TP.HCM.
Điện thoại: 38651132 (số nội bộ: 25) – 38645356; Fax: 38655670 hoặc www.hcmier.edu.vn

No comments:

Post a Comment