2011/12/13

Thông báo nghỉ học lớp Bổ túc kiến thức ngày 16/12/2011

Phòng Đào tạo thông báo

  • Do cán bộ giảng dạy đi công tác nên môn Vi sinh kỹ thuật môi trường lớp Bổ túc kiến thức ngày thứ sáu 16/12/2012 do cô Nguyễn Thị Thanh Kiều phụ trách nghỉ, các bạn sẽ học bù sau.

No comments:

Post a Comment