2011/12/20

Danh sách học viên nhận đề tài luận văn thạc sĩ K2009, 2008 đợt 3

DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP CAO HỌC KHÓA 2009, 2008 ĐỢT 3

Chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường, Quản lý Môi trường
Mã ngành: 60.85.06,  60.85.10
(Đính kèm quyết định số 126/QĐ-VMT&TN/ĐT ngày 19 tháng 09 năm 2011)


TT Họ tên học viên Ngành Tên đề tài GV hướng dẫn 1 GV hướng dẫn 2
1 Trịnh Minh Mỹ Hạnh QLMT Đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải khí nhà kính cho hoạt động giao thông đường bộ tại TP.HCM và đề xuất giải pháp giảm thiểu PGS.TS Lê Thanh Hải TS. Hồ Quốc Bằng
2 Nguyễn Thị Phương Thảo QLMT Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ba Lai trên địa bàn tỉnh Bến Tre PGS.TS Lê Thanh Hải TS. Nguyễn Hồng Quân
3 Huỳnh Kim Thanh QLMT Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa quá trình thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An PGS.TS Phùng Chí Sỹ TS. Nguyễn Xuân Trường
4 Huỳnh Văn Nguyên QLMT Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp và khả thi bảo vệ môi trường nước mặt khu vực thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp PGS.TS Nguyễn Văn Phước TS. Lê Đức Trung
5 Võ Thị Thanh Hương QLMT Nghiên cứu sử dụng mô hình để tính toán khí thải tại khu vực cảng và đề xuất phương án giảm thiểu:Áp dụng tại cảng Sài Gòn TS. Hồ Quốc Bằng
6 Nguyễn Thành Luân CNMT Nghiên cứu công nghệ xử lý muội than từ hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện đốt dầu theo hướng tận dụng làm nhiên liệu sản xuất gạch ống TS. NCVCC Nguyễn Quốc Bình
7 Nguyễn Thị Mỹ Lê CNMT Nghiên cứu quá trình bùn hoạt tính kết hợp chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải sau bể Biogas TS. Nguyễn Tấn Phong
8 Nguyễn Đình Phong CNMT Nghiên cứu thu hồi bạc trong nước rửa phim X – Quang bằng mô hình điện phân thay thế phương pháp nhiệt phân thủ công TS. Hoàng Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
9 Hồ Thị Thu Huyền CNMT Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hóa trong việc tái sử dụng chất thải rắn từ hoạt động chế biến chỉ xơ dừa tại huyện Mỏ Cày - tỉnh Bến Tre PGS.TS Phùng Chí Sỹ TS. Nguyễn Xuân Trường
Tổng số học viên trong danh sách: 09

No comments:

Post a Comment