2011/12/16

Lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ ngày 20-21/12/2011

LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG HỘI THẢO
Ngày 20/12/2011

TT Họ và tên học viên Thời gian dự kiến
1 Hoàng Thị Ngọc Anh 7h30 – 8h15
2 Nguyễn Thị Bích Chi 8h15-9h
3 Đinh Thị Hương Giang 9h-9h45
4 Nguyễn Trọng Minh 9h45-10h30
5 Nguyễn Thị Thùy Như 10h30-11h15
6 Huỳnh Thị Như Trâm 11h15-12h
7 Nguyễn Thị Thanh Hoa 13h30 – 14h15
8 Trần Nguyễn Khánh Hùng 14h15 - 15h
9 Lê Thống Nhất 15h - 15h45
10 Trương Thị Hiền Nhu 15h45 – 16h30
11 Lê Thị Quỳnh Trâm 16h30 – 17h15
12 Lê Thị Minh Tâm 17h15 – 18h

Ngày 21/12/2011
TT Họ và tên học viên Thời gian dự kiến
1 Huỳnh Thị Thúy Hằng 7h30 – 8h15
2 Võ Thị Kim Hân 8h15-9h
3 Huỳnh Thị Ngọc Loan 9h-9h45
4 Huỳnh Huy Việt 9h45-10h30
5 Trần Ngọc Lam Tuyền 10h30-11h15
6 Trương Vũ Pa Lê 11h15-12h
7 Hồ Ánh Tuyết 13h30 – 14h15
8 Vương Thị Mai Thi 14h15 - 15h
9 Lê Hữu Quang 15h - 15h45
10 Trần Thị Anh Thư 15h45 – 16h30

No comments:

Post a Comment