2011/07/13

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Nguyễn Thị Thanh Phượng

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Phước và TS. Nguyễn Trung Việt, ngày 02/07/2011 NCS Nguyễn Thị Thanh Phượng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường & Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với đề tài: “Nghiên cứu mô hình sinh học lai hợp (Hybride) xử lý nước thải tinh bột khoai mì”.

Sáng thứ bảy ngày 02 tháng 7 năm 2011, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, chuyên ngành Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải, Mã số: 62. 85. 06. 01 với đề tài: “Nghiên cứu mô hình sinh học lai hợp (Hybride) xử lý nước thải tinh bột khoai mì”.

PGS.TS Bùi Cách Tuyến, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ, GS. TS. Lâm Minh Triết và PGS. TSKH Lê Xuân Hải. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS. TS. Nguyễn Văn Phước và PGS. TS. Nguyễn Phước Dân cùng thư ký hội đồng là PGS. TS. Lê Thanh Hải.

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường & Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

Toàn thể hội đồng chấm luận án (7/7) đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ, và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật, trong đó sáu trong số bảy thành viên hội đồng đánh giá luận án loại xuất sắc.

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên.

No comments:

Post a Comment