2011/07/13

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Hồ Minh Dũng ngày 20/7/2011

Trong tháng 7/2011 Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Minh Dũng với đề tài: “Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh: xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm và mô hình hóa chất lượng không khí”.
Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
Mã số: 62. 85. 15. 01
Cán bộ hướng dẫn: GS.TS.  Alain Clappier

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
Thời gian: 08h 00 thứ tư ngày 20 tháng 07 năm 2011
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh.
Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm tham dự.

VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

No comments:

Post a Comment