2011/06/30

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Nguyễn Thị Thanh Phượng ngày 02/7/2011

Trong tháng 7/2011 Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phượng với đề tài: “Nghiên cứu mô hình sinh học lai hợp (Hybride) xử lý nước thải tinh bột khoai mì”.
Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải
Mã số: 62. 85. 06. 01
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

TS. Nguyễn Trung Việt
Thời gian: 08h 00 thứ bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2011
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường &Tài nguyên

142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh.
Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm tham dự.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. GVC. Chế Đình Lý

No comments:

Post a Comment