2013/01/14

Danh sách thi môn Lò đốt chất thải

Ngày thi: 17/01/2013  
Phòng thi: PH3

STT Mã số HV Họ và tên
1. 1180061005 Nguyễn Văn Huy
2. 1180060001 Phan Thị Ngọc Ánh
3. 1180060002 Lê Thị Kiều Hoanh
4. 1180060003 Tôn Thất Hưng
5. 1180060005 Nguyễn Văn Huy
6. 1180060008 Hồ Hữu Nhân
7. 1180060009 Đinh Tiến Phong
8. 1180060010 Nguyễn Trần Ngọc Phương
9. 1180060012 Nguyễn Thị Phương Thảo
10. 1180060013 Nguyễn Hữu Thịnh
11. 1180060015 Nguyễn Ngọc Tuyến
12. 1180060017 Nhữ Thị Hoàng Yến
13. 1180061005 Nguyễn Văn Huy
14. 1180061006 Nguyễn Vũ Khải
15. 1180061008 Đinh Thị Thanh Liêm
16. 1180061009 Trần Thị Nguyệt
17. 1180061010 Hoàng Oanh
18. 1180061011 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
19. 1180061012 Dương Trọng Phước
20. 1180061013 Nguyễn Duy Thanh
21. 1180061014 Nguyễn Văn Thành
22. 1180061015 Phan Thị Thanh Xuân
23. 201106001 Trần Quốc Bảo
24. 201106002 Chu Thành Chung
25. 1280060005 Trần Minh Đức
26. 201106005 Trần Thị Thu
27. 1280060010 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
28. 1280060018 Nguyễn Đình Tiến
29. 201106011 Huỳnh Thanh Tự
30. 1280060002 Nguyễn Hùng Cường
31. 1280060008 Trần Văn Linh

No comments:

Post a Comment