2015/03/27

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ đợt 2 năm 2015

Phòng Đào tạo thông báo Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ của các học viên cao học khóa K2013 (K2011, K2012 và K2014) đợt 2 như sau:
TT
Hội đồng
Địa điểm
Thời gian
1
Hội đồng 1
Phòng họp
Từ 8h00 ngày 31/03/2015
2
Hội đồng 2
Phòng học 4
Từ 8h00 ngày 31/03/2015

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:
Hội đồng 1
Hội đồng 2
1. Trần Tân Tiến
1. Trần Thị Minh Hiếu
2. Dương Nhựt Hà
2. Võ Minh Mẫn
3. Nguyễn Thị Kim Ngân
3. Vũ Thị Bách
4. Huỳnh Lê Kim Ngân
4. Trần Trung Việt
5. Nguyễn Thị Hưng Thanh
5. Tạ Thị Cẩm Nho
6. Nguyễn Thị Thanh Trà
6. Lê Thể Huy
7. Nguyễn Thanh Nguyên
7. Cao Hoài Vịnh
8. Võ Thế Trung
8. Nguyễn Thị Thanh Huệ
9. Nguyễn Hoàng Gia
9. Nguyễn Thị Anh Thư
10. Vương Thị Hồng Phước
10. Lê Thị Mai Loan
11. Lê Quốc Vĩ
11. Nguyễn Thị Diễm
12. Trần Thị Thiên Thanh
12. Nguyễn Thị Loan
13. Nguyễn Thị Mai
13. Lê Thị Bích Tuyền
14. Nguyễn Trúc Phương
14. Lê  Thị Thanh Thùy
15. Mai Thiện Phước
15. Nguyễn Thị Huyền Trang
16. Lý Thị Thu Ba
16. Cao Thị Bích Trâm
17. Võ Hoàng Phi Hưng
17. Bành Như Thùy
18. Trần Lê Thanh Tuyền
18. Hồ Hoàng Thiên Lý
19. Tạ Thị Phương Thảo
19. Trần Hoàng Liễu

No comments:

Post a Comment