2015/03/11

Thông báo v/v thu học phí Cao học và BDSĐH học kỳ II năm học 2014 - 2015

Viện Môi Trường và Tài Nguyên thông báo về việc thu học phí Cao học và Bồi dưỡng sau đại học học kỳ 2 năm học 2014 - 2015:
1.   Học phí Cao học và Bồi dưỡng sau đại học:
            
           Các môn học từ thứ 2 – thứ 6: 20.000 đ/tiết 
          Các môn học thứ 7 và CN: 22.000 đ/tiết

2.   Học phí Luận văn cao học: 4.500.000đ/HV/LV

3.  Thời gian đóng học phí:
Thời gian đóng học phí: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/03/2015.
Nơi thu học phí: Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
                           (liên hệ Cô Loan Anh trong giờ hành chính).
Học viên liên hệ phòng Đào tạo hoặc lớp trưởng để nhận phiếu đăng ký môn học.
Đề nghị các Học viên nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí theo đúng thời hạn nói trên.


Trân trọng,

No comments:

Post a Comment