2015/04/06

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 08/04/2015

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Tư, ngày 08/04/2015 cho các học viên theo danh sách như sau:

http://www.hcmier.edu.vn/vn/newsdetail.asp?newsid=287&cat1ID=1&Cat2id=56

Kính mời tất cả các học viên quan tâm tham dự.

Lưu ý:
- Chương trình buổi bảo vệ luận văn được đăng tải trên địa chỉ:                                 http://www.hcmier.edu.vn/vn/subnews.asp?cat1id=1&cat2id=58

- Sau khi bảo vệ các anh/chị vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để photocopy biên bản bảo vệ luận văn về chỉnh sửa.

No comments:

Post a Comment