2013/12/06

Thông báo V/v đăng ký đề tài luận văn ThS chuyên ngành Công nghệ môi trường

Phòng Đào tạo thông báo:
Những HVCH chuyên ngành Công nghệ Môi trường nếu có quan tâm về đề tài luận văn Thac sỹ liên quan đến Anamox do TS. Lê Công Nhất Phương - Viện Sinh hoc Nhiệt đới hướng dẫn (số lượng tối đa 02 HV), vui lòng liên hệ Cô Phương Thu - Phòng Đào tạo.

Thân mến,

No comments:

Post a Comment