2013/12/27

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 - NCS Đỗ Mạnh Cường

Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường & Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Đỗ Mạnh Cường với chuyên đề 1: “Tổng quan về các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương và tính bền vững. Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính dễ bị tổn thương và tính bền vững cho các địa phương vùng đới bờ.” thuộc đề tài “Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá tính dễ bị tổn thương và tính bền vững đối với tác động của biến đổi khí hậu đến các địa phương vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long - Trường hợp nghiên cứu Tỉnh Kiên Giang”.
Chuyên ngành                      : Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
Mã số chuyên ngành            : 62.85.15.01
Nghiên cứu sinh thực hiện   : Đỗ Mạnh Cường
Thời gian                              : Lúc 10h00,  thứ  Ba  ngày 31 tháng 12  năm 2013.
Địa điểm                               : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên
                                         142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh.

Viện Môi trường & Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

No comments:

Post a Comment