2013/12/17

Quyết định V/v giao đề tài tốt nghiệp lớp cao học khóa 2010, 2011, 2012 và 2013 (đợt 4)

Phòng Đào tạo IER gởi đến các bạn học viên khóa 2010, 2011, 2012 và 2013 quyết định số 167/QĐ-VMT&TN-ĐT V/v giao đề tài tốt nghiệp cao học.

Chúc các bạn học viên thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp và đảm bảo đúng tiến độ!

No comments:

Post a Comment