2013/05/27

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012-2013, đợt 1

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ 2, năm học 2012-2013

STT Môn học Lớp Ngày thi Giờ thi/Phòng thi
1 Kỹ thuật sinh thái đô thị K2012 QL+SD+CN 03/06/2013 18h15 - PH3 + PH4
2 An toàn sức khỏe môi trường K2012 QL 05/06/2013 18h15 - PH3 + PH2
3 Kiểm soát ô nhiễm không khí K2012 CN 05/06/2013 18h15 - PH4
4 Sử dụng hợp lý TN đất K2012 SD 05/06/2013 18h15 - PH1
5 Ứng dụng công nghệ vật liệu K2012 CN 07/06/2013 18h15 - PH4
6 Kỹ thuật XL nước cấp và nước thải K2012 CN 10/06/2013 18h15 - PH4
7 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường K2012 QL+SD 10/06/2013 18h15 - PH3

Bổ sung: Lịch thi môn Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường sẽ thông báo sau
Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment