2013/05/04

Lịch thi học kỳ 1 (đợt 2)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 đợt 2 cho các môn sau:

STT Môn học Lớp Ngày thi Giờ thi/Phòng thi
1 Ô nhiễm đất và nước ngầm K2011-CN 13/5/2013 18h15 – PH3
2 Hệ thống xử lý đất ngập nước K2011-CN 14/5/2013 18h15 – PH3

Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment