2012/09/21

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 như sau (Click vào tên các Khóa để xem Thời khóa biểu):

Ngành
Khóa
Công nghệ môi trường
Quản lý môi trường
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường


No comments:

Post a Comment