2012/09/26

Thông báo thay đổi lịch học tuần 24/09 - 30/09/2012 (cập nhật)


Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên lịch học tuần từ  24/09 - 30/09/2012 có sự thay đổi như sau:
  • Môn Quản lý môi trường nâng cao của lớp QLMT K2012 do PGS. TS. Nguyễn Văn Phước sẽ nghỉ học ngày thứ hai 24/9/2012;
  • Môn Mô hình hóa Môi trường các lớp Cao học K2011 do PGS. TSKH. Bùi Tá Long dạy sẽ nghỉ ngày thứ năm 27/09/2012. 
  • Cập nhật: Môn Công nghệ xử lý chất thải rắn và Chất thải nguy hại các lớp Cao học CNMT K2011 và K 2012 do thầy TS. Lê Đức Trung phụ trách  sẽ học ở phòng học 3, tuần sau sẽ lại học ở Phòng học 4.
  • Cập nhật: môn Xây dựng và quản lý dự án bảo vệ môi trường của các lớp QLMT K2011, K2012, SD&BV TNMT 2011, K2012 do PGS TS Đinh Xuân Thắng phụ trách sẽ dời lại đến đầu tháng 11, thời gian học cụ thể sẽ thông báo sau.
Phòng Đào tạo 

No comments:

Post a Comment