2015/02/22

Thời khóa biểu lớp ôn tập năm 2015

Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

Thời gian: 02/03/2015 đến 12/05/2015

Thứ
Thời gian
Môn học
Giảng viên
Phòng
Thời gian
2
18h00-21h00
Kỹ thuật môi trường  đại cương (ôn tập)
GS.TS. Nguyễn Văn Phước
PGS.TS. Lê Đức Trung
1
02/3/2015-11/5/2015
3
18h00-21h00
Anh văn (ôn tập)
TS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Diễm Thúy
2
03/3/2015-12/5/2015
5
18h00-21h00
Anh văn (ôn tập)
TS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Diễm Thúy
1
05/3/2015-12/5/2015
7
7h00-11h30
Toán (ôn tập)
TS. Phan Tùng Mậu
4
07/3/2015-18/4/2015
7
13h00-17h00
Toán (ôn tập)
TS. Phan Tùng Mậu
4
07/3/2015-18/4/2015
7
18h00-21h00
Anh văn (ôn tập)
TS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Diễm Thúy
2
07/3/2015-18/4/2015
CN
7h00-11h30
Cơ sở Quản lý  Môi trường (ôn tập)
PGS.TS. Lê Thanh Hải
1
08/3/2015-19/4/2015

No comments:

Post a Comment