2015/02/22

Thời khóa biểu Cao học, HK II Khóa 2014

Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/03/2015 đến 13/06/2015

Thứ
Thời gian
Môn học
Giảng viên
Phòng
Thời gian
3
18h00 – 21h00
Công nghệ tái sử dụng nước (30 tiết)
GS.TS. Nguyễn Văn Phước
1
03/3/2015-19/5/2015
4
18h00 – 21h00
Kỹ thuật sinh thái
 (30 tiết)
TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
1
04/3/2015-20/5/2015
5
18h00 – 21h00
Độc học Môi trường (30 tiết)
PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn T. Thanh Kiều
4
05/3/2015-21/5/2015
6
18h00 – 21h00
Ứng dụng GIS trong QLMT  (30 tiết)
PGS.TS. Lê Văn Trung
1
06/3/2015-22/5/2015
7
7h15 – 11h35
KT Kiểm soát ô nhiễm không khí (30 tiết)
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
1
07/3/2015-18/4/2015
CN
7h15 – 11h35
Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải (30 tiết)
GS.TS. Lâm Minh Triết
2
08/3/2015-19/4/2015

Ghi chú: Môn học Thực nghiệm xử lý chất thải (30 tiết) sẽ bắt đầu học vào sáng T7 từ ngày 02/5/2015 – 13/6/2015 tại Phòng học 1 và PTN.


NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/03/2015 đến 23/05/2015

Thứ
Thời gian
Môn học
Giảng viên
Phòng
Thời gian
3
18h00 – 21h00
Xây dựng Dự án BVMT  & TN (30 tiết)
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
4
03/3/2015-19/5/2015
4
18h00 – 21h00
Kỹ thuật sinh thái
(30 tiết)
TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
1
04/3/2015-20/5/2015
5
18h00 – 21h00
Độc học Môi trường
(30 tiết)
PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn T. Thanh Kiều
4
05/3/2015-21/5/2015
6
18h00 – 21h00
Đánh giá tác động môi trường (30 tiết)
TS. Đỗ Thị Thu Huyền
3
06/3/2015-22/5/2015
7
7h15 – 11h35
Kinh tế Môi trường
(30 tiết)
TS. Đặng Minh Phương
3
07/3/2015-18/4/2015
7
13h00 – 17h00
Ngăn ngừa ÔN công nghiệp (30 tiết)
PGS.TS. Lê Thanh Hải
3
07/3/2015-18/4/2015
CN
7h15 – 11h35
Quy hoạch Môi trường
(30 tiết)
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ
4
08/3/2015-19/4/2015

No comments:

Post a Comment