2013/04/09

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Nguyễn Minh Lâm ngày 14/4/2013

Trong tháng 04/2013 Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Lâm với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ  chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An”.

Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
Mã số: 62. 85. 15. 01
Cán bộ hướng dẫn:   GS.TS. Lâm Minh Triết

GS.TS. Gunter Meon
Thời gian: 8 giờ 00, chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2013.
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh.
Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm tham dự.

KT VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)

TS. GVC. Chế Đình Lý

No comments:

Post a Comment