2012/10/01

Thông báo v/v xác nhận thông tin văn bằng

Phòng Đào tạo thông báo:

Dự kiến đợt cấp bằng thạc sĩ năm 2012 sẽ gồm có các anh chị sau đây:

STT Họ  tên  Ngày sinh Nơi sinh 
1 Trần Nguyễn Khánh Hùng 22/4/1980 Tp. Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Quang An 09/9/1979 Ninh Bình
3 Bùi Thị Quỳnh Anh 11/01/1985 Lâm Đồng
4 Bùi Quang Thiên Chương 14/01/1984 Đồng Nai
5 Võ Thị Thu Giang 25/5/1985 Khánh Hòa
6 Trần Ngọc Hạnh 16/01/0984 Bạc Liêu
7 Nguyễn Hữu Khôi 11/02/1984 Thanh Hóa
8 Nguyễn Thị Mỹ 27/02/1984 Tp. Hồ Chí Minh
9 Lê Lan Lợi 17/11/1984 Quảng Nam
10 Hà Huy Minh 01/8/1982 Hà Nam
11 Bùi Chí Nam 10/5/1978 Tp. Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Thành Nam 12/9/1973 Bắc Giang
13 Nguyễn Đình Phong 16/11/1984 Tp. Hồ Chí Minh
14 Trần Thị Linh Phương 24/10/1982 Quảng Ngãi
15 Nguyễn Hà Tiến Sỹ 12/7/1978 Gia Lai
16 Nguyễn Khánh Toàn 25/7/1985 Tp. Hồ Chí Minh
17 Trần Minh Hương 30/12/1973 Nam Định
18 Nguyễn Thành Luân 13/12/1986 Tp. Hồ Chí Minh
19 Ngô Thị Phương Nam 14/12/1984 Huế
20 Lê Thống Nhất 08/7/1983 Hà Tĩnh
21 Lê Thị Quỳnh Trâm 10/6/1986 Khánh Hòa
22 Trần Thị Mỹ Phương 17/3/1987 Tiền Giang
23 Lê Thị Minh Tâm 08/7/1982 Tp. Hồ Chí Minh
24 Đào Hồng Duyên Anh 20/3/1984 Tiền Giang
25 Đinh Thị Hương Giang 14/4/1983 Ninh Bình
26 Trương Lê Thanh Thảo 12/10/1982 Đồng Nai
27 Lê Thoại Vi 19/12/1985 Tiền Giang
28 Thái Xuân Tình 15/11/1986 Hà Tĩnh
29 Đỗ Minh Trí 01/11/1983 Cà Mau
30 Trần Ngọc Lam Tuyền 06/11/1981 Tp. Hồ Chí Minh
31 Huỳnh Huy Việt 17/4/1985 Phú Yên
32 Nguyễn Thị Bích Chi 05/8/1986 Bình Định
33 Võ Thị Kim Hân 01/5/1986 Phú Yên
34 Hồ Ánh Tuyết 29/6/1985 Bình Dương
35 Lê Thị Thu An 28/11/1985 Thanh Hóa

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách liên hệ gấp với Phòng Đào tạo để xác nhận các thông tin sẽ in trên văn bằng. Hạn cuối là 17g00 ngày thứ năm 04/10/2012. Quá thời hạn này, Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót nếu có trên bằng của các bạn.

No comments:

Post a Comment