2012/10/22

Thông báo thay đổi phòng học

Phòng Đào tạo thông báo:

Từ ngày 22/10/2012 môn "Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn" lớp Quản lý môi trường K 2011 do PGS TS Đinh Xuân Thắng phụ trách sẽ học ở Phòng học 1.

Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment