2011/11/11

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2012

Trong kỳ thi tuyển sinh Sau Đại Học năm 2012, Viện Môi Trường và Tài Nguyên sẽ tuyển sinh các chuyên ngành Đào tạo Sau đại học sau đây:
  • Đào tạo Thạc sỹ: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường.
  • Đào tạo Tiến sỹ: Công nghệ môi trường nước và nước thải; Môi trường đất và nước; Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường; Công nghệ môi trường chất thải rắn; Độc tố học môi trường; Công nghệ môi trường không khí.
Các môn thi tuyển: Cơ bản, Cơ sở, Ngoại ngữ (đ/v Cao học); Xét tuyển đề cương và Ngoại ngữ (đ/v thí sinh dự thi NCS đã có bằng thạc sĩ); miễn thi Ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG – HCM. Các thí sinh dự thi NCS chưa có bằng thạc sĩ thì phải thi thêm các môn Cơ bản và Cơ sở.

Đề cương các môn thi tuyển (click vào tên môn thi để download)


Thời gian đăng ký học bổ túc kiến thức, ôn tập, và đăng ký dự thi
  1. Thời gian đăng ký học bổ túc kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/11/2011. Ngày khai giảng dự kiến 05/12/2011. Hồ sơ đăng ký học gồm: Bản photo bằng Đại học và bảng điểm Đại học.
  2. Thời gian đăng ký ôn tập các môn thi tuyển: từ ngày 01/12/2011 đến 10/01/2012. Ngày khai giảng dự kiến: 06/02/2012.
  3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thi từ 01/12/2011 – 10/4/2012 (Thí sinh có thể download hồ sơ dự thi trên website của Viện)
  4. Thời gian thi tuyển vào tháng 5/2012 theo lịch thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Lệ phí dự thi: 100.000đ/môn, Bảo vệ đề cương: 200.00đ/đề cương (đ/v NCS)
Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ

No comments:

Post a Comment