2011/05/27

Thông báo thời gian nộp luận văn hoàn chỉnh và hồ sơ cấp bằng

Học viên sau khi bảo vệ Luận văn (đợt 2) nộp luận văn đã chỉnh sửa, CD chứa toàn bộ nội dung luận văn đã chỉnh sửa (nộp tại Thư viện) và hồ sơ làm bằng tốt nghiệp (nộp tại phòng Đào tạo) hạn cuối là ngày 30/6/2011.

Hồ sơ làm bằng gồm có:
  • 02 bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng, có xác nhận của Thầy hướng dẫn (theo mẫu);
  • 02 Lý lịch khoa học có dán ảnh và xác nhận của cơ quan (theo mẫu);
  • 03 ảnh 3 x4 đựng trong phong bì (ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh và phong bì);
  • 02 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);
  • 01 biên nhận nộp Luận văn cho Thư viện Viện;
  • Lệ phí làm bằng tốt nghiệp.
  • Hoàn tất các học phí còn nợ. 
Ghi chú: Sau khi nộp đầy đủ các hồ sơ nêu trên, Phòng Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành luận văn cho học viên.

Quá thời gian trên, phòng Đào tạo sẽ không tiến hành làm bằng tốt nghiệp cho những học viên trễ hạn.

Đề nghị các học viên chú ý thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Đính kèm

No comments:

Post a Comment