2011/05/20

Lịch thi Học kì II (năm học 2010-2011)

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi Học kì II (năm học 2010-2011) như sau:

STTMôn họcLớpNgày thiGiờ thi/Phòng thi
1Kỹ thuật sinh thái đô thịK2010 QL+SD+CN23/5/201118h15 - PH3 + PH4
2Thống kê và xử lý số liệu Môi trườngK2010 QL+SD24/5/201118h15 - PH3 + PH2
3Độc học môi trườngK2010 QL+CN25/5/201118h15 -PH3+PH4+PH2
4Sử dụng hợp lý TN đất K2010 SD25/5/201118h15 - PH1
5Quản lý bền vững các nguồn năng lượngK2010 QL26/5/201118h15 - PH3+PH4+P.đọc
6Kiểm soát ô nhiễm không khíK2010 CN27/5/201118h15 - PH3
7Kỹ thuật XL nước cấp và nước thảiK2010 CN01/6/201118h15 - PH4
8Ngăn ngừa ô nhiễm Công nghiệp K2010 QL02/6/201118h15 - PH3+PH1+PH2
9Ứng dụng GIS trong QLMTK2010 QL+CN+ SD03/6/201118h15 - PH3 + PH2

No comments:

Post a Comment