2009/10/02

Thông báo nghỉ học

Do Cán bộ giảng dạy bận công tác nên các buổi học sau nghỉ, sẽ học bù sau:
  • Môn Quy hoạch môi trường, lớp Quản lý môi trường K 2008, do PGS TS Phùng Chí Sỹ phụ trách sẽ nghỉ chiều thứ sáu ngày 02/10/2009
  • Môn Đánh giá tác động môi trường, lớp Công nghệ môi trường và Quản lý môi trường K 2008, do PGS TS Đinh Xuân Thắng phụ trách sẽ nghỉ chiều thứ ba ngày 06/10/2009.
Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment