2009/10/06

Danh sách lớp học môn Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Danh sách lớp học môn Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
Ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, K 2008


TT
MSHV
Họ
tên
1
0451508003
Phạm Quốc
Khánh
2
0451508004
Nguyễn Ngọc
Nguyễn
3
0451508005
Lê Văn
Thanh

No comments:

Post a Comment