2015/11/04

Thời khóa biểu Cao học, HK I Khóa 2015

Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/11/2015 đến 15/01/2016

 Thứ 
Thời gian
Môn học
Giảng viên
Phòng
 Thời gian
3
18h00 – 21h00
Triết học (45 tiết)
TS. Đào Duy Thanh
3
03/11/2015- 22/12/2015
4
18h00 – 21h00
Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết)
PGS.TS. Lê Đức Trung
1
11/11/2015- 13/01/2016
5
18h00 – 21h00
Triết học (45 tiết)
TS. Đào Duy Thanh
3
05/11/2015- 22/12/2015
6
18h00 – 21h00
Phương pháp NCKH (30 tiết)
PGS.TS. Vũ Phan Tú
3
13/11/2015- 15/01/2016
7
7h15 – 11h35
Tiếng Anh - lớp 1(45 tiết)
TS. Nguyễn Thái Ân
1
07/11/2015- 02/01/2016
713h00 – 17h00Tiếng Anh - lớp 2(45 tiết)TS. Nguyễn Thái Ân107/11/2015- 02/01/2016
CN7h15 – 11h35Hóa KTMT nâng cao (45 tiết)TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng115/11/2015- 10/01/2016
CN
13h00 – 17h00
Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT(45 tiết)
 GS.TS. Nguyễn Văn Phước
1
15/11/2015- 10/01/2016


NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/11/2015 đến 15/01/2016

Thứ
Thời gian
Môn học
Giảng viên
Phòng
Thời gian
2
18h00 – 21h00
Kỹ thuật QT&PTMT nâng cao (30 tiết)
TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
TS. Hồ Minh Dũng
3
09/11/2015- 11/01/2016
3
18h00 – 21h00
Triết học (45 tiết)
TS. Đào Duy Thanh
3
03/11/2015- 22/12/2015
4
18h00 – 21h00
Nguyên lý quản lý TN&MT (30 tiết)
PGS. TS. Chế Đình Lý
3
11/11/2015- 13/01/2016
5
18h00 – 21h00
Triết học (45 tiết)
TS. Đào Duy Thanh
3
05/11/2015- 22/12/2015
618h00 – 21h00Phương pháp NCKH (30 tiết)PGS.TS. Vũ Phan Tú313/11/2015- 15/01/2016
77h15 – 11h35Tiếng Anh - lớp 1 (45 tiết)TS. Nguyễn Thái Ân107/11/2015- 02/01/2016
713h00 – 17h00Tiếng Anh - lớp 2 (45 tiết)TS. Nguyễn Thái Ân107/11/2015- 02/01/2016
CN
7h15 – 11h35
Quản lý bền vững tài nguyên nước (30 tiết)
TS. Nguyễn Thanh Hùng
TS. Nguyễn Hồng Quân
3
15/11/2015- 20/12/2015

No comments:

Post a Comment