2015/10/15

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 21/10/2015

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Tư, ngày 21/10/2015 cho các học viên các khóa K2011, K2012, K2013 và K2014 theo danh sách như sau:

STT
Họ và tên
Thời gian   dự kiến
Phòng
1
Nguyễn Văn Huy
7h30 - 8h30
Phòng họp
2
Võ Thị Hồng Nguyện
8h30 - 9h30
Phòng họp
3
Nguyễn Hữu Nhật
9h30 - 10h30
Phòng họp
4
Huỳnh Khắc Nguyên
10h30 - 11h30
Phòng họp
5
Lê Thị Khuyến
11h30 - 12h30
Phòng họp
6
Lê Quốc Vĩ
13h00 - 14h00
Phòng họp
7
Ngô Thị Tố Ly
14h00 - 15h00
Phòng họp
8
Lê Thị Thúy Liên
15h00 - 16h00
Phòng họp
9
Lê Hồng Vân
 16h00 - 17h00 Phòng họp
10
 Nguyễn Thị Phương Thảo
 17h00 - 18h00 Phòng họp
  
STT
Họ và tên
Thời gian   dự kiến
Phòng
1
Lý Thị Bích Trâm
7h30 - 8h30
Phòng học 4
2
Phạm Công Danh
8h30 - 9h30
Phòng học 4
3
Đồng Thị Thu Huyền
9h30 - 10h30
Phòng học 4
4
Trần Thị Nhung
10h30 - 11h30
Phòng học 4
5
Nguyễn Phan Tú
11h30 - 12h30
Phòng học 4
6
Nguyễn Thái Sơn
13h00 - 14h00
Phòng học 4
7
Nguyễn Ngọc Lành
14h00 - 15h00Phòng học 4
8
Lê Ngọc Hiền
15h00 - 16h00Phòng học 4

Kính mời tất cả các học viên quan tâm tham dự.

Lưu ý:
Chương trình buổi bảo vệ luận văn được đăng tải trên địa chỉ:                                 http://www.hcmier.edu.vn/vn/subnews.asp?cat1id=1&cat2id=58

No comments:

Post a Comment