2014/04/11

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 - NCS Phạm Thị Thanh Hòa

Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  Viện Môi trường & tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hòa với chuyên đề 1: Tổng quan về bùn thải giấy và các công nghệ xử lý bùn thải giấy thuộc đề tài Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng tái sản xuất nhiên liệu sinh học và ủ phân compost”.

Chuyên ngành                      : Kỹ thuật Môi trường
Mã số chuyên ngành             : 62.52.03.20
Nghiên cứu sinh thực hiện     : Phạm Thị Thanh Hòa
Thời gian                              : Lúc 14h00,  thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2014.
Địa điểm                               : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên
                                       142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh.
 
Viện Môi trường & Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

No comments:

Post a Comment