2014/04/23

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Như Hiển

Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: "Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm công nghệ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su ly tâm. Đề xuất mô hình công nghệ xử lý thích hợp” thuộc đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su”.

Chuyên ngành                          : Công nghệ môi trường Nước và Nước thải
Mã số chuyên ngành                : 62.85.06.01
Nghiên cứu sinh thực hiện        : Nguyễn Như Hiển
Thời gian                                 : 15h30, thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2014
Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên
                                                142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

No comments:

Post a Comment