2014/01/09

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 15 và 16/01/2014

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 15 và 16/01/2014 cho các học viên theo danh sách như sau:
                                       
   Thứ 4, ngày 15/01/2014     
STT
Họ và tên
Thời gian      dự kiến
Phòng
1
Huỳnh Võ Tuyết Hân
7h30 - 8h30
Phòng họp
2
Vương Ngọc Tuyền
8h30 - 9h30
Phòng họp
3
Văn Bá Ngọc Ánh
9h30 - 10h30
Phòng họp
4
Hoàng Thiện Phúc Nguyên
10h30 - 11h30
Phòng họp
5
Nguyễn Thanh Tuyền
11h30 - 12h30
Phòng họp
6
Nguyễn Thị Thương Huyền
13h00 - 14h00
Phòng họp
7
Hồ Thanh Danh
14h00 - 15h00
Phòng họp
8
Nguyễn Phương Bình
15h00 - 16h00
Phòng họp
9
Phan Thị Thục Uyên
16h00 - 17h00
Phòng họp
10
Nguyễn Thanh Sơn
17h00 - 18h00
Phòng họp
               
STT
Họ và tên
Thời gian      dự kiến
Phòng
1
Trần Thị Thảo Trang
7h30 - 8h30
Phòng học 4
2
Nguyễn Phạm Huyền Linh
8h30 - 9h30
Phòng học 4
3
Nguyễn Đức Nhuận
9h30 - 10h30
Phòng học 4
4
Huỳnh Tiến Thắng
10h30 - 11h30
Phòng học 4
5
Bùi Minh Luân
11h30 - 12h30
Phòng học 4
6
Đặng Hồ Phương Thảo
13h00 - 14h00
Phòng học 4
7
Ngô Minh Thụy
14h00 - 15h00
Phòng học 4
8
Lâm Hồng Phương
15h00 - 16h00
Phòng học 4
9
Mã Thị Kim Phượng
16h00 - 17h00
Phòng học 4
10
Thái Thị Kim Chi
17h00 - 18h00
Phòng học 4

   Thứ 5, ngày 16/01/2014
STT
Họ và tên
Thời gian      dự kiến
Phòng
1
Nguyễn Đình Tiến
7h30 - 8h30
Phòng họp
2
Lê Thị Kiều Hoanh
8h30 - 9h30
Phòng họp
3
Nguyễn Trung Hiếu
9h30 - 10h30
Phòng họp
4
Nguyễn Văn Huy
10h30 - 11h30
Phòng họp
5
Nguyễn Văn Thành
11h30 - 12h30
Phòng họp
6
Trần Văn Linh
13h30 - 14h30
Phòng họp
7
Huỳnh Thanh Tự
14h30 - 15h30
Phòng họp

STT
Họ và tên
Thời gian      dự kiến
Phòng
1
Chung Kim Nhựt
7h30 - 8h30
Phòng học 4
2
Nguyễn Ngọc Như
8h30 - 9h30
Phòng học 4
3
Hoàng Thị Mỹ Tú
9h30 - 10h30
Phòng học 4
4
Trần Quang Tuấn
10h30 - 11h30
Phòng học 4
5
Nguyễn Thị Kim Anh
11h30 - 12h30
Phòng học 4
6
Nguyễn Thị Ngọc Báu
13h30 - 14h30
Phòng học 4
7
Hoàng Thị Huyền Trang
14h30 - 15h30
Phòng học 4

Kính mời tất cả các học viên quan tâm tham dự.
 Lưu ý:
- Chương trình buổi bảo vệ luận văn được đăng tải trên địa chỉ:                       http://daotao-ier.blogspot.com/p/bieu-mau.html
- Sau khi bảo vệ anh/chị vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo photo biên bản bảo vệ luận văn về chỉnh sửa vào 2 ngày Thứ 6 (17/01/2014) và Thứ 2 (20/01/2014).

No comments:

Post a Comment