2013/11/15

Thông báo nghỉ học ngày 15/11/2013

Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên chiều nay  15/11/2013 các môn sau sẽ nghỉ học và bố trí học bù sau:
  • môn Đánh giá môi trường (ĐTM & ĐMC) do PGS. TS. Đinh Xuân Thắng phụ trách (lớp QLMT K2012)
  • (Update) môn "Công nghệ tiên tiến xử lý nước và nước thải" do GS. TS. Nguyễn Văn Phước phụ trách (lớp CNMT K-2012


PHÒNG ĐÀO TẠO

No comments:

Post a Comment