2013/11/07

Thông báo nghỉ học ngày 07/11/2013

Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên môn "Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại" do TS. Lê Đức Trung phụ trách (lớp KTMT 2013) sẽ nghỉ tối nay 07/11/2013.

Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment