2013/03/06

Thông báo nghỉ học tuần 04-10/3/2013

Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên trong tuần 04-10/3/2013 các môn sau sẽ nghỉ học:
  • Môn Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp (ngành Quản lý môi trường) do PGS. TS. Lê Thanh Hải phụ trách sẽ nghỉ ngày 07/3 (và có thể cả ngày 14/3/3/2013).
  • Môn Kiểm soát ô nhiễm không khí (ngành Công nghệ môi trường) do PGS. TS. Đinh Xuân Thắng phụ trách sẽ nghỉ ngày 07/3/2013
  • Môn Độc học môi trường (ngành Quản lý môi trường) do TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều phụ trách sẽ nghỉ ngày 08/3/2013 - Mới!.

Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment