2012/02/28

Thông báo thay đổi lịch học tuần 27/02 - 04/03/2012

Phòng Đào tạo thông báo:

Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên lịch học tuần từ 27/02 - 04/03/2012 có sự thay đổi như sau:
  • Môn Độc học Môi trường các lớp Cao học K2011 do TS Nguyễn Thị Thanh Kiều dạy sẽ nghỉ ngày thứ sáu 02/03/2012;
  • Môn Toán lớp ôn tập 2012 do ThS. Nguyễn Viết Chính dạy sẽ nghỉ ngày thứ sáu 02/03/2012.
Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment