2012/02/03

Thời khóa biểu các lớp ôn tập 2012

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN TẬP - NĂM 2012

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
2 18g00-21g00 Toán ThS. GVC Nguyễn Viết Chính 3 13/02/2012
3 18g00-21g00 Anh văn TS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Thúy Diễm
3 14/02/2012
4 18g00-21g00 Kỹ thuật môi trường đại cương PGS.TS. Nguyễn Văn Phước
TS. Lê Đức Trung
1 15/02/2012
6 18g00-21g00 Toán ThS. GVC Nguyễn Viết Chính 3 17/02/2012
7 07g15-11g35 Anh văn TS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Thúy Diễm
3 18/02/2012
7 18g00-21g00 Cơ sở Quản lý môi trường PGS.TS Lê Thanh Hải 3 18/02/2012

Ghi chú: 
  • Môn Kỹ thuật môi trường đại cương là môn cơ sở của ngành Công nghệ môi trường và ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường;
  • Môn Cơ sở Quản lý môi trường là môn cơ sở của ngành Quản lý môi trường.

No comments:

Post a Comment