2011/02/22

Thời khóa biểu các lớp ôn tập 2011

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ÔN TẬP 2011
(bắt đầu học từ ngày 01/03/2011)

ThứThời
gian
Môn họcCán bộ giảng dạyPhòng
học
218g00 -21g00ToánThS. GVC Nguyễn Viết Chính3
418g00 -21g00Kỹ thuật môi trường đại cươngPGS.TS.Nguyễn Văn Phước
TS. Nguyễn Như Sang
TS. Lê Đức Trung
3
518g00 -21g00Anh VănTS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Thúy Diễm
3
618g00 -21g00ToánThS. GVC Nguyễn Viết Chính3
718g00 -21g00Cơ sở Quản lý môi trườngPGS.TS Lê Thanh Hải3
CN07g00 -11g00Anh VănTS. Nguyễn Thái Ân
ThS. GVC. Nguyễn Thị Thúy Diễm
3

Thời gian: 01/03/2011 – 01/05/2011
Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên

No comments:

Post a Comment