2016/02/29

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ của các học viên cao học khóa K2014 (K2012, K2013, K2014 và K2015) đợt 2 như sau:


TT
Hội đồng
Địa điểm
Thời gian
1
 Hội đồng 1
 Phòng họp
 Từ 8h00 ngày 07/03/2016
2
 Hội đồng 2
 Phòng họp
 Từ 8h00 ngày 03/03/2016

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:
Hội đồng 1
Hội đồng 2
 1. Trần Minh Đức
 1. Nguyễn Minh Châu
 2. Trần Thị Minh Hà
 2. Hà Nữ Phương Dung
 3. Ngô Thị Hồng Yến
 3. Trần Thị Hương Giang
 4. Lê Minh Dưng
 4. Nguyễn Thùy Yến
 5. Mai Trường Hận
 5. Châu Thanh Bình
 6. Nguyễn Hoàng Lâm
 6. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 7. Võ Thị Diễm My
 7. Phạm Thị Ngọc Hân
 8. Nguyễn Thị Hồng My
 8. Phan Thế Huy
 9. Hồ Thị Tuyết Sang
 9. Hồ Thị Thuý Ngân
 10. Hoàng Xuân Thơ
 10. Nguyễn Thoại Tâm
 11. Dương Thị Kiều Trang
 11. Trịnh Thị Hải Yến
 12. Phạm Văn Hùng
 12. Đỗ Quang Lĩnh
 13. Đinh Lâm Tiệp
 13. Phạm Thị Minh
 14. Nguyễn Văn Cấm
 14. Lê Đạt Cao Nguyên
 15. Nguyễn Thị Lan
 15. Huỳnh Thị Đoan Trang
 16. Nguyễn Quốc Trung

No comments:

Post a Comment