2016/01/15

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ của các học viên cao học khóa K2014 (K2012, K2013, K2014 và K2015) đợt 1 như sau:


TT
Hội đồng
Địa điểm
Thời gian
1
Hội đồng 1
Phòng họp
Từ 8h00 ngày 20/01/2016
2
Hội đồng 2
Phòng học 4
Từ 8h00 ngày 20/01/2016

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:

Hội đồng 1
Hội đồng 2
 1. Võ Trúc Diệp
 1. Lê Phước Dư
 2. Phạm Thị Phương Duyên
 2. Ngô Thị Hiệp
 3. Đặng Trần Hải Đăng
 3. Nguyễn Phúc Hiếu
 4. Phạm Hồng Hải
 4. Châu Quang Huy
 5. Đinh Thị Diễm Hương
 5. Mai Cẩm Phúc
 6. Huỳnh Ngô Công Linh
 6. Trần Thành
 7. Nguyễn Thị Tú Quyên
 7. Lê Thị Thanh Thảo
 8. Trần Huyền Trang
 8. Huỳnh Thị Hương Trà
 9. Nguyễn Thanh Tùng
 9. Huỳnh Đoan Trinh
 10. Lý Thị Thu Ba
 10. Lê Kiều Trinh
 11. Nguyễn Bích Hằng
 11. Nguyễn Thị Ngọc Tươi
 12. Nguyễn Thị Mai
 12. Lê Vân
 13. Nguyễn Thị Bảo Trinh
 13. Triệu Thanh Xuân
 14. Nguyễn Thùy Yến
 14. Đỗ Quang Lĩnh
 15. Trần Thành Đạt
 15. Hoàng Nhật Trường

No comments:

Post a Comment