2014/11/12

Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ cấp bằng và chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với các học viên K2010

Căn cứ công văn số 2199/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 07/11/2014 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc giải quyết các trường hợp học vụ đặc biệt, Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo đến các học viên Cao học khóa 2010 sẽ được gia hạn nộp hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra (CCNN) đến hết ngày 31/12/2014.

Nếu quá thời hạn nêu trên, các học viên Cao học khóa 2010 vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cấp bằng và nộp CCNN đầu ra thì Phòng Đào tạo - Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.
Đề nghị các học viên quan tâm nghiêm túc thực hiện. 

No comments:

Post a Comment