2014/10/03

Thông báo thay đổi lịch học ngày 03 và 04/10/2014:

Phòng Đào tạo Viện MT&TN thông báo một số thay đổi trong lịch học các lớp cao học trong ngày 03 và 04/10/2014 (do cán bộ giảng dạy bận công tácnhư sau:
  • Thứ Sáu (ngày 03/10/2014), môn Quản lý CTR và CTNH của lớp QLTNMT K2013 do PGS. TS. Lê Thanh Hải phụ trách sẽ nghỉ học, sẽ bắt đầu học vào tuần sau.
  • Thứ Bảy (ngày 04/10/2014), môn Công nghệ xanh và năng lượng sạch của lớp KTMT K2013 và môn Quản lý Môi trường Đô thị và KCN của lớp QLTNMT K2013 do PGS. TS. Lê Thanh Hải phụ trách sẽ nghỉ họcsẽ bắt đầu học vào tuần sau.
Trân trọng,

No comments:

Post a Comment