2013/10/18

Thông báo thay đổi lịch học tuần 21-27/10/2013

Phòng Đào tạo thông báo

Môn "Quản lý bền vững các nguồn năng lượng" do TS. Nguyễn Thế Bảo phụ trách sẽ bắt đầu học từ ngày thứ hai 21/10. Đề nghị các bạn đăng ký môn học này của lớp Quản lý môi trường K 2012 quan tâm thực hiện nghiêm túc nhé.

Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment