2013/02/01

Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán 2013


Theo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán của Viện, từ ngày 02/02/2013 – 17/02/2013 tất cả các lớp học được nghỉ và học lại bình thường vào ngày 18/02/2013 (Thứ 2)

Phòng Đào tạo xin thông báo đến tất cả học viên được biết.

No comments:

Post a Comment