2012/11/22

Thông báo thay đổi lich học tuần 19-25/11/2012

 Do cán bộ giảng dạy bận công tác nên lịch học tuần 19-25/11/2012 có thay đổi như sau:
  • Môn Mô hình hóa môi trường các lớp Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường K 2011 do PGS. TSKH. Bùi Tá Long phụ trách sẽ nghỉ chiều thứ năm 22/11/2012, sẽ học bù sau
 Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment